“Hakkımızda”

Her kitapta farklı ve özgün konsept sunan, MEB ve ÖSYM’nin müfr edatına %100 uygun olan ürünleri AVANTAJ YAYINLARI ailesi olarak öğretmen ve öğrencilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Öğretmen ve öğrencilerimize avantaj sağlayacak olan ürünlerimiz kazanımlara uygun, akıllı tahtaya uyumlu ve video çözümlüdür. Her ünite ve konu girişinde öğrencilerimize soruyu hazırlayan uzman kadromuzdan ÜNİTE KOÇU REHBERLİĞİ sunulmaktadır.

Yayınlarımız hazırlanırken Yapılandırmacı Kuram, Çoklu Zekâ Kuramı ve Bloom Taksonomisi temel alınmıştır.

Yayınlarımızda yer alan her soru; uzman kadromuz tarafından müf redat, uluslararası sınavlar, örnek sorular, yapılan merkezî sınavlar titizlikle in celenerek hazırlanmıştır. Sorularımızla; kazanımı kavratma, bilgiyi yorumlama, eleştirel ve analitik düşünme, sözel ve sayısal mantık - muhakeme, üst düzey düşünme becerilerini geliş tirme amaçlanmıştır.

Özgünlük esas alınarak hazırlanan yayınlarımızda öğrenciler, ze ngin içeriğimiz sayesinde bilginin ve tecrübenin harmanlandığı noktada buluşacaktır. Avantaj Yayınları, öğrencilerimizin seviyelerini bulundukları yerden çok ileri taş ıyacaktır. Bu ilerleme yayınlarımız öncülüğünde ezbere dayalı değil, kavramaya dayalı gerçekleşecektir. Avantaj Yayınları çıkılacak bu eğitim ve öğretim yolculuğunda yanımıza almamız g ereken en önemli kaynaklara sahiptir.

Yayınlarımızın öğretmen ve öğrencilerimize yararlı olmasını umu yor. Eğitim-öğretim hayatınızdaki başarılarınızın devamını diliyoruz...

AVANTAJ YAYINLARI